by

Purbalingga Kurangen 1.033 Guru SD lan SMP

-Uncategorized-142 views

guru honorer demo3

 

PURBALINGGA-Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga nyathet kurangan guru Sekolah Dasar (SD) lan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kurangan mau   akehe 1.033 guru, Cacah kiye adhedhasar rombongan belajar (rombel) lan mata pelajaran (mapel) ngambi guru mapel, saengga Purbalingga egin butuh guru semana cacahe.

Bab kiye dengendikakaken Kepala Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tri Gunawan Setiyadi SH MH, nalika paring materi sajroning seminar pendidikan nang pendopo Dipokusumo Setu (14/11) kepungkur.

“Kuwe miturut etunganku, kanthi asumsi unggal wulane aku nanda tangani usul pengajuan pension guru. Saenggo kanggo jenjang SD lan SMP egin kekurangen guru semono akehe. Sedheng tahun kepungkur, Purblingga mung olih kuota guru kehe wong limolas” kaya kuwe pangandikane.

Tri Gunwan ngeman pemerintah pusat sing ngakoni , yen lamona kebutuhan guru ngosi seprene nyukupi, saengga sajroning kegiatan belajar mengajar aku kepuntal – punthal.

“Kiye temenan kedadian nang Purbalingga, sebab egin kurang guru” jerene. Cacah guru nang kabupaten   Purbalingga sekiye ana 9270 sekang campuran guru PNS 5400 lan lewihe udu guru PNS yakuwe PTT ngambi GTT, lan tenaga kependidikan. Magane kuota pengangkatan guru kanggone Purbalingga tahun 2014 mung dejatah wong 15.

Mangka nyatane nang Purbalingga akeh guru sing mulang ngosi rong klas. Ana guru kelas ngrangkep guru olah raga, uga ana guru kelas ngrangkep guru agama” pangandikane Tri Gunawan prihatin.

Tri Gunawan sabanjure mratelakna , kanthi anane kekurangan guru mau,   tugas kerja sengsaya tambah. Sajrone Peraturan Pemerintah, yen lamona guru nduweni kewajiban kerja   akehe 24 ngosi 40 jam. Ning sekiye, tugas kerja kuwe nyatane udu kur nggo kepentingan mendidik utawa mengajar thok.

Angger jumbuh ngambi UU secara tupoksi miturut Tri Gunawan, ora pati abot, Nangi saking kurange tenaga pengajar, akeh guru kelewihan tanggungan kerja , kaya dene ngurusi proyek sekolah. Saengga tugas guru minangk pendidik ora fokus.

Tri Gunawan yakin , tugas tambahan kanggo guru utawa kepala sekolah sajroning ngurusi proyek DAK, proyek bansos, lan urung proyek sing sumbere sekang APBD kabupaten lan propinsi , merekna guru – guru ora focus maring tugas utama minangka pengajar/pendidik.

“Sejatine lucu, guru – guru itu mendidik siswanya. Kiye malah dedadekna mandor, pimpinan proyek mengawasi pembangunan,”ngendikane Tri Gunawan.

Ing pengajab TrI Gunawan,   supayane kebijakan kiye kon dekurangi. Saengg guru kur focus minteraken bocah/bangsa thok.Kejaba kuwe minangka tupoksi utama guru sing de-amanataken sajroning UU no.14 thun 2005.

Sajroning acara seminar Ketua PGRI Sulistiyo mbeneraken, yen lamona sekiye kekurangan guru meh delapuraken   nang kabeh daerah. Meh kabeh daerh kota/kabupaten nang Indonesia kekurangen guru, nanging pemerintah bola – bali saure kebutuhan guru wis cukup.

“Kiprah jasa guru honorer pancen dibutuhaken banget nggo ngisi kekurangan guru. Sebab egin ana pirang – pirang daerah sing sekolahane mung ana uru PNS loro lan lewihane guru honorer” ngendikane Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Purbalingga maring elemen lan lintas24.com